UnitCase

Apua arjen ja ihmissuhteiden solmukohtiin

Soita: 040 743 9840

Eerikinkatu 9 b B, 20100 TURKU

Palvelut » Työnohjaus

Työnohjaus

Työnohjaus on oppimisprosessi, jonka perustavoitteena on yksittäisen työntekijän ja koko työyhteisön työkyvyn ylläpitäminen, oman työn ja työyhteisön kehittäminen sekä ammatillisen kasvun tukeminen.

Työnohjausprosessissa tarkastellaan työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita yhdessä koulutetun työnohjaajan avulla.

Toteutus

Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö-, pari-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksena. Ohjaus- ja konsultointipalvelut räätälöidään asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan tapauskohtaisesti.
Ensimmäisillä kokoontumiskerroilla asetetaan tavoitteet, jotka linjataan ohjattavan perustehtävän ja organisaation tavoitteiden kanssa. Kokoontumisissa ei käsitellä yksityiselämän kokemuksia vaan pysytään työasioissa.

Työnohjaaja pyrkii auttamaan ohjattaviaan onnistumaan, kehittymään ja jaksamaan työssään. Hänen suhteensa ohjattaviin on tasavertainen ja luottamuksellinen. Eettisesti työnohjaaja on vastuussa oman työnsä laadusta sekä ohjattavilleen että heidän organisaatiolleen ja johdolle.

Tutustu myös koko organisaation hyvinvointiin keskittyviin prosessikonsultaation palveluihimme!

Ota yhteyttä - selvitetään työyhteisön ja vuorovaikutuksen solmukohdat yhdessä!

Unitcase toimii myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työnohjauspalveluiden tuottajana.

Kysy - MINÄ vastaan!

UnitCase 

Raija Ruoho

Psykoterapeutti 

Puh. 040 743 9840

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

UnitCase
Eerikinkatu 9 b B
20100 TURKU

Y-tunnus: 1975588-4
Puh: 040 743 9840

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

UnitCase:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.