UnitCase

Apua arjen ja ihmissuhteiden solmukohtiin

Soita: 040 743 9840

Eerikinkatu 9 b B, 20100 TURKU

Palvelut

Terapia voimaannuttaa, työnohjaus antaa tukea työhyvinvointiin

Univaikeuksia, työuupumusta, ihmissuhdevaikeuksia, masennusta? Terapian avulla pyritään lievittämään yksityishenkilön, pariskunnan tai perheen pahaa oloa ja ahdistusta.
Myös työorganisaatio saattaa voida pahoin. Työnohjauksen ja prosessikonsultaation keinoin pyritään parantamaan työyhteisöjen ilmapiiriä ja hyvinvointia yksilöiden ja ryhmien tukemisen kautta.

Psykoterapia

Psykoterapian avulla pyritään lievittämään pahaa oloa ja ahdistusta. Psykoterapia poikkeaa tavallisesta keskustelusta siten, että terapiassa pyritään tiettyyn tavoitteeseen. Psykoterapia on ammatillista toimintaa, jota ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset ja ammattikäytäntöjen eettiset periaatteet. Koulutetun psykoterapeutin avulla asiakas voi saada paremman kosketuksen omaan sisäiseen maailmaan, toiveisiin ja tavoitteisiin. Myös päätöksenteko ja elämänhallinta helpottuvat usein keskusteluterapian myötä.
Terapiajaksot voivat olla vuosia kestäviä hoitosuhteita tai esimerkiksi tietyn ongelman ympärille keskittyviä lyhytterapiajaksoja. Terapiakustannuksiin on mahdollista saada Kelan tukea. Lue lisää psykoterapiapalveluistamme!

Työnohjauspalvelut

Työnohjaus on oman työn kehittämistä perustuen kokemukselliseen oppimiseen. Se on syvällinen ja elämyksellinen oppimis- ja ongelmanratkaisuprosessi, jossa henkilöiden välinen vuorovaikutus korostuu. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö-, pari-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksena. Tutustu työnohjauksen palveluihimme!

Prosessikonsultaatio

Prosessikonsultaation asiakkaana on koko organisaatio. Konsultoinnissa pyritään ohjaamaan asiakasorganisaatiota, tunnistamaan organisaation tila ja kehittämään organisaation oppimista ja taitoa ratkaista ongelmiaan itse.
Tutustu prosessikonsultaatiopalveluihimme!

Cerad-seulonta

Myös Cerad-seulonta kuuluu osaamiseemme. Muistisairauden hoidossa hyödynnettävä Cerad on yhdeksänosainen tehtäväsarja, joka keskittyy niihin älyllisen toiminnon osa-alueisiin, jotka heikkenevät erityisesti muistisairauden alkuvaiheessa.

Koulutuspalvelut

UnitCase suunnittelee koulutukset ja kurssit mittatilaustyönä kullekin kohderyhmälle sopivaksi. Lue lisää kursseistamme ja koulutusaiheistamme!

Kysy - MINÄ vastaan!

UnitCase 

Raija Ruoho

Psykoterapeutti 

Puh. 040 743 9840

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

UnitCase
Eerikinkatu 9 b B
20100 TURKU

Y-tunnus: 1975588-4
Puh: 040 743 9840

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

UnitCase:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Terapia voimaannuttaa UnitCase Turku