UnitCase

Apua arjen ja ihmissuhteiden solmukohtiin

Soita: 040 743 9840

Eerikinkatu 9 b B, 20100 TURKU

Ammatti­terapeutti apunasi

Psykoterapiaa voi antaa vain terveydenhuollon ammattilainen. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) myöntää psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden.
Kokeneen terapeutin avulla asiakas voi saada paremman kosketuksen omaan sisäiseen maailmaan, toiveisiin ja tavoitteisiin. Myös päätöksenteko ja elämänhallinta helpottuvat usein keskusteluterapian myötä.

Raija Ruoho

Raija Ruoho on VALVIRA:n hyväksymä psykoterapeutti, ja hänellä on terapeuttina Kela-pätevyys yksilö-, pari- ja perheterapiaan. Älä jää ongelmiesi kanssa yksin - selvitellään yhdessä arjen ja ihmissuhteiden solmukohdat! Ota yhteyttä!

Koulutus

 • Sosionomi YAMK
 • Master of Health and Social Services Development and Management
 • Perhepsykoterapeutti ET (Vuorovaikutusprosessien Tutkimuskeskus) 
 • Yksilöpsykoterapeutti (Vuorovaikutusprosessien Tutkimuskeskus)
 • Paripsykoterapeutti (Vuorovaikutusprosessien Tutkimuskeskus)
 • Työnohjaaja STOry, 3 v. koulutus (Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus)
 • Opettajakoulutus (Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu)
 • Vuosittaiset täydennyskoulutukset  


Nykyiset jäsenyydet

 • Suomen työnohjaajat ry (STORY):n jäsen
 • Integratiivisen Psykoterapian yhdistys ry:n jäsen
 • Suomen Perheterapiayhdistys ry:n jäsen
 • Varsinais-Suomen Perheterapiayhdistys ry:n jäsen
 • Turun yrittäjät ry:n jäsen


Muuta

FinFami - Salon seudun mielenterveysomaiset ry:n hallituksen varapuheenjohtaja -2018

Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry:n hallituksen jäsen - 2017

Valittu Lounais-Suomen alueen mielenterveystyöntekijäksi vuonna 2011

Perehtynyt mm. tietoisuustaitoihin, sosiaaliseen konstellaatioon ja kuvallisiin menetelmiin.

Kysy - MINÄ vastaan!

UnitCase 

Raija Ruoho

Psykoterapeutti 

Puh. 040 743 9840

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

UnitCase
Eerikinkatu 9 b B
20100 TURKU

Y-tunnus: 1975588-4
Puh: 040 743 9840

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

UnitCase:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Yhteystiedot

Raija Ruoho
raija@unitcase.fi
p. 040 743 9840
Eerikinkatu 9 b B
20100 TURKU