UUTTA KORONAVIRUKSESTA

Kelalta on tullut uusi ohjeistus, jonka mukaan kaikki läsnäkuntoutuspalvelut
siirtyvät joko etäkuntoutuspalveluihin tai ne keskeytetään. Tämä koskee myös psykoterapiaa. 

Poikkeusjakson aikana jokaisen asiakkaan kanssa sovitaan hänelle parhaiten sopiva käytäntö.

Asiakkaisiin ollaan yhteydessä lähipäivinä.


 Alla Kelan tiedote:

"Kela suosittaa etäkuntoutuspalvelujen käyttöönottoa
niissä kuntoutuspalveluissa, joissa se on mahdollista.

Hallituksen esittämät toimenpiteet koronaviruksen
leviämisen estämiseksi vaikuttavat kaikkiin Kelan kuntoutuspalveluihin.
Uusia, kasvokkain tapahtuvia läsnäkuntoutuspalveluja ei aloiteta ja jo
käynnissä olevat läsnäkuntoutuspalvelut keskeytetään. Tämä koskee sekä
yksilö- että ryhmämuotoista kuntoutusta, kuntoutuspalveluihin liittyviä koti-
ja verkostokäyntejä ja ammatilliseen kuntoutukseen liittyvää työpaikoilla
toteutettavaa kuntoutusta. Ohje on voimassa 31.5.2020 saakka, jos ei toisin
ilmoiteta."